VERKKOKAUPAN ehdot

1. YLEISSÄÄDÖKSET

1.1. Nämä Rabavälja OÜ verkkokaupan (jäljempänä: verkkokauppa) myyntiehdot (jäljempänä: ehdot) ovat voimassa internet-osoitteessa www.alks.fi olevasta verkkokaupasta tuotteiden ostamisessa. Näillä ehdoilla säädetään oikeussuhteista, jotka syntyvät myyjän ja verkkokaupasta tuotteiden ostajan (jäljempänä: asiakas) välillä.
1.2. Myyjällä on oikeus ehtojen yksipuoliseen muuttamiseen ja niihin lisäysten tekemiseen, julkaisemalla uudet ehdot internet-osoitteessa www.alks.fi. Jos asiakas tekee tilauksen ennen ehtojen muutosten voimaan astumista, tilaukseen sovelletaan tilauksen tekemisen aikana voimassa olleita ehtoja.
1.4. Kun verkkokaupan verkkoympäristöä käytetään muulla kielellä kuin viron kielellä, kuvataan käyttöehdot kyseisellä kielellä. Jos käännöksien osalta syntyy tulkintaongelmia, sovelletaan viron kielellä laadittujen ehtojen säädöksiä.
1.5. Vahvistamalla verkkokaupassa tekemänsä tilauksen asiakas hyväksyy kaupallisten sähköpostien ja suorapostituksen vastaanottamisen. Mikäli asiakas ei halua saada enempää kaupallisia sähköposteja, asiakas voi peruuttaa tilauksen napsauttamalla “Peruuta tilaus” -linkkiä.
1.6. Asiakas hyväksyy verkkokaupassa tekemän tilauksen vahvistamisella ehtojen noudattamisen vaatimuksen.
1.7. Verkkokaupan verkkoympäristössä olevat kuvat ovat suuntaa antavia.
1.8. Verkkokaupan asiakaspalvelun yhteystiedot ovat: info@alks.fi.

2. TILAUKSEN ESITTÄMINE

2.1. Tilauksia voi verkkokaupassa tehdä joko asiakkaan asemassa sisään kirjautumisella tai nimettömänä asiakkaana.
2.2. Asiakas valitsee verkkokaupasta haluamansa tuotteen/tuotteet ja lisää ne tilaukseen.
2.2.1. Alkoholi- ja tupakkatuotteita myydään vain aikuisille asiakkaille, jotka ovat tilausta tehdessään vakuuttaneet olevansa vähintään 18-vuotiaita. Asiakkaan ikä tarkistetaan alkoholi- ja tupakkatuotteiden tilauksen asiakkaalle luovuttamisen yhteydessä.
2.3. Asiakas vahvistaa tilauksen ja maksaa koko tilauksen myyjän ehdottaman maksupalvelun kautta. Asiakas tarkistaa ennen maksamista, että tilauksessa luetellut tuotteet, määrät ja hinnat ovat hänen kannaltaan hyväksyttäviä.
2.4. Pankkilinkin kautta maksamisen jälkeen on asiakkaan painettava painikkeeseen „Tagasi kaupmehe juurde“ (Takaisin kauppiaan luo)
2.5. Myyjä lähettää tilauksen ja maksusuorituksen saatuaan asiakkaalle automaattivastauksena sähköpostilla vahvistusviestin.
2.6. Myyjä aloittaa tilauksen toteuttamisen, kun asiakas on vahvistanut tilauksen ja maksanut koko tilauksesta perittävän maksun. Kun tilaus on koottu, lähetetään asiakkaalle sähköpostilla lasku-rahtikirja. Kun lasku-rahtikirjassa on virheitä (ei-toivotut tuotteet, määrät eivät täsmää tms.), on välittömästi otettava yhteyttä asiakaspalveluun sähköpostin tai puhelimen välityksellä.
2.7. Jos asiakas on tilauksen laatimisen yhteydessä antanut suostumuksen tuotteen vaihtamiseen ja myyjällä ei ole tilauksen kokoamisen aikana mahdollista toimittaa tuotetta vaaditussa määrässä, myyjä vaihtaa tuotteen samanlaiseen tuotteeseen (jäljempänä: sijaistuote). Tuotteiden vaihtamiseen voi antaa suostumuksen vain asiakkaaksi ilmoittautunut asiakas.
2.8. Jos myyjä ei voi vaihtaa tuotetta sijaistuotteeseen tai asiakas ei ole antanut myyjälle suostumusta tuotteen toiseen samanarvoiseen tuotteeseen vaihtamiseen, puuttuvasta tuotteesta maksettu rahamäärä palautetaan asiakkaalle.
2.9. Jos sijaistuotteen myyntihinta ja/tai määrä on pienempi kuin asiakkaan tilaaman tuotteen myyntihinta ja/tai määrä, myyjä palauttaa asiakkaalle tuotteen ja sijaistuotteen myyntihinnan erotuksen. Jos sijaistuote on tilattuun tuotteeseen verrattuna kalliimpi, asiakkaan ei tarvitse korvata hintaeroa.
2.10. Myyjällä on oikeus luopua tilauksen toteuttamisesta, ilmoittaen siitä ja luopumisen syystä asiakkaalle sähköpostiviestillä. Jos myyjä luopuu tilauksen toteuttamisesta, tilauksesta maksettu hinta palautetaan asiakkaalle.

3. TUOTTEEN HINTA, MAKSUVAIHTOEHDOT

3.1. Tuotteiden hinnat verkkokaupassa on ilmoitettu euroissa.
3.2. Asiakas maksaa tilauksen kokonaan ennakkomaksulaskulla.
3.3. Verkkokauppa ei tarjoa kuljetuspalveluita eikä järjestä millään tavalla tuotteiden toimitusta, joten tuotteiden hinnat eivät sisällä toimitusmaksuja.
3.4. Tilauksen voi maksaa verkkokaupan verkkoympäristössä osoitettujen linkkien kautta. Tilauksen hintaan saatetaan liittää palvelumaksu asiakkaan ja pankki- tai luottokortin antajan välillä solmitun sopimuksen säädösten johdosta.

4. TUOTTEIDEN TOIMITTAMINEN

4.1. Tilatut tuotteet voi noutaa ilmoitetusta noutopisteestä (jäljempänä: verkkokaupan noutopiste). Asiakas voi noutaa tilaamansa tuotteet joko itse tai lähettää tilausta hakemaan asiakkaan valitseman ja tilaaman kuljetuspalveluiden tuottajan (jäljempänä: lähetti) tai jonkun muun kolmannen henkilön (jäljempänä: kolmas henkilö). Verkkokaupan noutopiste sijaitsee osoitteessa, Crkvena 9, 31306,Batina,Kroatia ja Heideland 3, 24976 Handewitt, Saksa.
4.1.1. Tarjoamme etäostoa. Lue lisää täältä.
4.1.2. Lue lisää tulliasioista täältä
4.2. Tuotteiden noutaminen verkkokaupan noutopisteestä
4.2.1. Verkkokaupan noutopisteestä voi tuotteita noutaa kaikkina viikonpäivinä kello 08:00-17:00.
4.2.2. Tuotteet ovat saatavilla verkkokaupan noutopisteessä 30 päivän ajan tilauksen vahvistamisesta. Jos asiakas tai asiakkaan tilaama valitsema kuriiri tai asiakkaan valitsema kolmas osapuoli ei nouda tilaukseen liittyviä tuotteita 30 päivän kuluessa, asiakkaan katsotaan rikkoneen myyntisopimusta eikä halua tuotteita. Myyjällä on oikeus yksipuolisesti vetäytyä kauppasopimuksesta ja vaatia vahingonkorvausta (esimerkiksi tuotteiden varastointikulut, purkamiskulut) ja kuitata myyjälle aiheutunut vahinko asiakkaan maksamilla summilla. Kaikki tilaukset, joille asiakas ei ole järjestänyt kuljetusta 45 päivän kuluessa, palautetaan asiakkaalle 85 % alkuperäisestä tilaussummasta.
4.2.3. Tuotteet luovutetaan asiakkaalle henkilötodistuksen (henkilökortti, passi, ajokortti) ja tilauksen numeron nojalla. Jos asiakkaalla ei ole henkilökorttia, myyjällä on oikeus kieltäytyä luovuttamasta tilattuja tuotteita.

4.2.4. Jos tuotteet noutaa lähetti, tuotteen luovutetaan lähetille tilauksen numeron ilmoittamisen perusteella.

4.2.5. Jos tuotteet noutaa kolmas henkilö, niin tilatut tuotteet luovutetaan kolmannelle henkilölle asiakkaan allekirjoittaman kirjallisen valtakirjan ja tilauksen numeron perusteella. Jos kirjallista valtakirjaa ei ole toimitettu, myyjällä on oikeus kieltäytyä luovuttamasta tilattuja tuotteita.
4.2.6. Myyjä ei ole vastuussa asiakkaalle syntyneistä vahingoista, jos kolmannet henkilöt ovat myyjästä riippumattomista syistä johtuen saaneen haltuunsa tilauksen ainutlaatuisen numeron, on toimitettu väärennetty valtakirja tms. tapauksessa, jossa tilatut tuotteet on luovutettu.
4.2.7. Jos tilaus sisältää alkoholijuomia tai tupakkatuotteita, tuotteet luovutetaan vain aikuiselle henkilölle (vaaditaan vastaanottajan henkilötodistus). Jos henkilöllä ei ole henkilötodistusta tai jos henkilö on ali-ikäinen, myyjällä on oikeus kieltäytyä luovuttamasta tilattuja tuotteita.
4.4. Tuotteiden tarkistamisen ja tuotteiden vaurioitumisen tai hukkaamisen riskin siirtyminen
4.4.1. Tuotteiden vastaan ottamisen yhteydessä on asiakkaan tai asiakkaan valtuuttaman henkilön heti tarkistettava tilattujen tuotteiden vastaavaan lasku-rahtikirjassa lueteltua tilauksen sisältöä.
4.4.3. Jos tuotteiden vastaan ottamisen yhteydessä ilmenee, että tuotteiden joukossa on tuotteita, jotka eivät kuulu tilaukseen, jotka ovat vaurioituneet, puutteelliset tms., on siitä ilmoitettava heti myyjän asiakaspalveluun.
4.4.4. Jos tuotteet on toimittanut lähetti ja asiakas toteaa vastaanottamisen yhteydessä tuotteiden vaurioituneen tai tilauksen sisältävän tuotteita, joita ei ole tilattu, on sellaiset tuotteet palautettava heti lähetille.
4.4.5. Tuotteiden vaurioitumisen tai hukkaamisen riski siirtyy asiakkaalle tuotteiden hänelle tai asiakkaan valitsemalle henkilölle luovuttamisen yhteydessä.

5. ASIAKKAAN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

5.4. Myyjä varmistaa asiakkaan antamien henkilötietojen käsittelyn voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen ja vain siinä laajuudessa, joka on tarpeen tilauksen toteuttamiseen.
Myyjä ei siirrä asiakkaan henkilötietoja kolmansille henkilöille, paitsi siinä laajuudessa, joka on tarpeen tuotteiden asiakkaalle toimittamiseen.
5.5. Henkilötiedot ovat tietoja, jotka asiakas antaa tilauksen tekemisen yhteydessä: etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite ja pankkitilin numero.
5.6. Yleisten käyttöehtojemme mukaisesti asiakas sitoutuu vastaanottamaan markkinointiviestejä. Asiakkaalla on aina mahdollisuus kieltäytyä näistä sähköpostiviesteistä.

6. SOPIMUKSESTA VETÄYTYMINEN, TUOTTEIDEN PALAUTTAMINEN JA PALAUTUSMAKSUT

6.1. Euroopan Yhteisön lainsäädännön nojalla ei laajene kuluttajan oikeus ostosopimuksesta kieltäytymiseen kattamaan alkoholipitoisia juomia.

6.2. Jos asiakas on maksanut tilauksen Every Pay-, Klarna- tai Montonio-maksuratkaisut, rahat palautetaan 3-5 arkipäivän kuluessa.

6.3. Jos asiakas on ostanut tuotteen, jonka viimeinen käyttöpäivä on jo mennyt eikä ole järjestänyt kuljetusta tilaukselleen, ei vanhentuneita tuotteita hyvitetä tilauksen peruutuksen yhteydessä. Muut tilauksen tuotteet hyvitetään pyynnöstä. Vanhentuneet tuotteet hävitetään. Tuotteen viimeinen käyttöpäivämäärä ilmoitetaan tuotteen nimessä. Jos viimeinen käyttöpäivä ei ole ilmoitettu tuotteen nimessä, kyseisen tuotteen viimeinen käyttöpäivä ei ole vielä tullut.

7. REKLAMAATIOIDEN TOIMITTAMINEN JA VASTUU

7.1. Jos myyjä on laiminlyönyt velvollisuuksiaan, on asiakkaalla oikeus vaatia velvollisuuksien noudattamista, kieltäytyä velkaa olevan velvoitteensa hoitamisesta, vaatia vahinkojen korvaamista, hinnan alentamista, rahasaatavan maksamisen viivästyessä viivästyskorkojen maksamista tai vetäytyä sopimuksesta.
7.2. Myyjä ei ole vastuussa tilauksen toteuttamisen yhteydessä asiakkaan antamien väärien tietojen johdosta syntyneistä vahingoista tai mistä tahansa muista seuraamuksista, muun muassa tilattujen tuotteiden toimittamisen viivästymisestä, jos se on johtunut seikasta, johon myyjä ei ole voinut vaikuttaa.
7.3. Myyjän ja asiakkaan väliset erimielisyydet ratkaistaan sopijapuolten välisissä neuvotteluissa.
Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, on asiakkaalla oikeus kääntyä omien oikeuksiensa puolustamisen tarkoituksessa Viron kuluttajaviraston (Tarbijakaitseamet) tai tuomioistuimen puoleen.

7.4. Jos Asiakas saa rikkoutuneen paketin, jonka sisällä on rikkoutuneita esineitä, sitten asiakkaalla on 24 tuntia aikaa paketin vastaanottamisesta lähettää valitus. Valitus tulee tehdä tavaran toimittajalle kuljetusyritykselle.

7.5. Kaikki tuotteet on huolellisesti valittu ja lajiteltu, jotta saat parhaat mahdolliset tuotteet. Jos saat tuotteen, joka ei täytä standardeja, ota yhteyttä asiakaspalveluumme sähköpostitse mahdollisimman pian ja 1 päivän kuluessa tilauksesi vastaanottamisesta tai noutamisesta.

7.6. Tuotteiden todellinen ulkonäkö voi poiketa kuvissa näkyvistä. Tuote kuva on havainnollinen.

Edellä mainittu koskee tietysti myös, jos tilauksesi on muuten puutteellinen